STOCKHOLM (Direkt) Ratos kallar till extrastämma till 25 april om beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i BTJ Group för 1 krona till dess styrelseordförande.
Det framgår av ett pressmeddelande.
Ratos äger 66 procent av bolaget, som på grund av sitt ringa värde sedan 2011 inte särredovisas som innehav.
Med hänsyn tagen till bolagets nettoskuld motsvarar köpeskillingen ett enterprise value på 43 miljoner kronor.
Bolagets operativa resultat före skatt (EBT) uppgick 2012 till -1 miljon kronor.
Försäljningen ger inte upphov till någon väsentlig reavinst eller reaförlust i Ratos.
Martin Lindgren +46 8 5191 7920
Nyhetsbyrån Direkt