STOCKHOLM (Direkt) Swedish Match volymandel av den svenska snusmarknaden, räknat i antal dosor, uppgick till 72,7 procent under en fyraveckorsperiod mätt fram till den 16 juni 2013. Under föregående fyraveckorsperiod var andelen 73,2 procent. Vid motsvarande period för ett år sedan var andelen 77,6 procent.
Mätt under de senaste sex månaderna var Swedish Match marknadsandel 73,2 procent, jämfört med 73,6 procent föregående sexmånadersperiod. 
Det visar siffror, exklusive tobaksbutiker, baserade på data från marknadsinstitutet Nielsen enligt uppgifter till Nyhetsbyrån Direkt. Siffrorna är preliminära varpå det slutliga utfallet kan komma att variera något.
Med utgångspunkt i Nielsens data delar Swedish Match upp marknaden i tre olika prissegment: fullpris, mellanpris och lågpris.
Swedish Match bedömer att fullprissegmentets andel av den totala svenska snusmarknaden uppgick till 60,4 procent under de fyra veckorna (61,1 föregående period och 65,8 ett år tidigare). Swedish Match andel av fullprissegmentet uppgick 95,5 procent, jämfört med 95,7 procent föregående fyraveckorsperiod. Mätt under de senaste sex månaderna var Swedish Match andel 95,6 procent. Swedish Match fullprissnus General hade en marknadsandel på 21,3 procent (21,7).
Mellanprissegmentet hade en andel på 13,1 procent (13,3 föregående period och 16,3 ett år tidigare) av den totala snusmarknaden. Swedish Match andel uppgick här till 54,3 procent, jämfört med 54,1 procent föregående fyraveckorsperiod. Mätt under de senaste sex månaderna var Swedish Match andel 54,2 procent. Swedish Match mellanprissnus Kronan hade en marknadsandel på 7,1 procent (7,2).
Lågprissegmentet hade en andel på 26,5 procent (25,6 föregående period och 17,9 ett år tidigare) av den totala snusmarknaden. Swedish Match andel uppgick här till 29,9 procent, jämfört med 29,6 procent föregående fyraveckorsperiod. Mätt under de senaste sex månaderna var Swedish Match andel 27,7 procent. Swedish Match lågprissnus Kaliber hade en andel på 7,9 procent (7,6).
Den totala svenska snusmarknaden, mätt under fyraveckorsperioden fram till 16 juni, beräknas ha ökat med 7,2 procent. Swedish Match volymer ökade samtidigt med 0,4 procent. 
Mätt under de senaste sex månaderna fram till 16 juni 2013 ökade den totala marknaden med 6,8 procent. Swedish Match volymer minskade samtidigt med 1,0 procent, enligt Nielsen.
Börsredaktionen +46 8 5191 7910
Nyhetsbyrån Direkt