Noteringar klockan 20.35

Råolja (pris/fat): 31/12
WTI, första termin +0:48 USD 64:28 0,78% 6,41%
Brent, första termin +0:49 USD 69:75 0,71% 4,31%

Basmetaller LME (pris/ton, tremånaderstermin)
Koppar -31 USD 7.106 -0,43% -1,89%
Zink -3 USD 3.391 -0,07% 1,94%
Aluminium +39 USD 2.222 1,77% -2,38%
Nickel +105 USD 12.655 0,83% -0,27%
Bly -14 USD 2.537 -0,55% 1,91%
Tenn +50 USD 20.265 0,25% 1,25%

Ädelmetaller (pris/uns, spot)
Guld +16:48 USD 1.338:85 1,24% 2,75%
Silver +0:26 USD 17:13 1,52% 1,81%

Dollarindex -0.82 91.03 -0,89% -1,19%
(högre = starkare USD)


Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt